PODMIENKY PRENÁJMU VOZIDLA

 

Fyzická osoba

 • minimálny vek vodiča 23 rokov
 • občiansky preukaz, alebo pas
 • vodičský preukaz platný minimálne 1 rok

 

Právnická osoba

 • výpis z obchodného registra
 • občiasky a vodičský preukaz osoby, ktorá bude vozidlo používať
 • zmluvu o prenájme vozidla podpisuje konateľ spoločnosti, alebo ním poverená osoba

 

PLATOBNÉ PODMIENKY

Platba v hotovosti pri prenájme vozidla vopred na celú dobu prenájmu. Platba bankovým prevodom po dohode.

 

DEPOZIT ZA PRENÁJOM VOZIDLA

Pri každom prenájme sa platí depozit, ktorého výška závisí od typu vozidla. Po ukončení prenájmu a vrátení nepoškodeného a dotankovaného vozidla bude depozit vrátený v plnej výške.

 

CENA PRENÁJMU A ÚČTOVANIE

 • minimálna dĺžka prenájmu je 1 deň - t.j. 24 hodín od prevzatia vozidla
 • v prípade prekročenia doby prenájmu o viac ako 2 hodiny účtujeme ďalší plný deň prenájmu
 • nadlimitné kilometre sa účtujú v prípade prenájmu na 1-2 dni a prenájme na 1 mesiac
 • ceny prenájmu vozidiel sú uvedené v aktuálnom cenníku / ceny su bez DPH/

 

V CENE PRENÁJMU JE ZAHRNUTÉ

 • voľné kilometre
 • havarijné a povinné zmluvné poistenie
 • pravidelná údržba
 • aktuálne sezónne pneumatiky
 • pristavenie vozidla v rámci Lučenca v čase otváracích hodín
 • asistenčné služby v prípade technickej poruchy, alebo havárie
 • služby spojené s likvidáciou poistnej udalosti

 

HAVARIJNÉ POISTENIE A SPOLUÚČASŤ

 • vozidlá sú havarijne poistené vrátane krádeže (s vínimkou batožiny) pre EU
 • vozidlá majú povinné zmluvné poistenie
 • spoluúčasť za každú poistnú udalosť, poškodenie vozidla, alebo spôsobenú dopravnú nehodu je 5% z výšky škody, minimálne 165€                                       
 • v prípade poistnej udalosti preukázateľne zavinenej iným vodičom si spoluúčasť uplatňujeme z povinného zmluvného poistenia vozidla, ktoré nehodu zavinilo

 

TECHNICKÁ PORUCHA ALEBO DOPRAVNÁ NEHODA

 • v prípade technickej poruchy, alebo nehody je nutné nás ihneď kontaktovať aj mimo otváracích hodín
 • v prípade dopravnej nehody je nutné volať dopravnú políciu

 

CESTA DO ZAHRANIČIA

 • je možná po dohode

 

ĎALŠIE INFORMÁCIE

V cene nájmu nie sú zahrnuté kvapaliny a náplne, ktoré počas používania vozidla je nutné dopĺňať:

 • kvapalina do ostrekovačov
 • chladiaca kvapalina
 • motorový olej
 • pohonné hmoty

Každé vozidlo pred začatím nájmu je skontrolované a náplne sú doplnené.

 

Spoločnosť nezodpovedá za majetok klienta a veci ponechané v aute.

Ceny sú stanovené dohodou a spoločnosť si vyhradzuje právo na úpravu cien.

Spoločnosť si vyhradzuje právo na odmietnutie nájmu bez udania dôvodu.

Za nedotankované vozidlo bude účtované v prípade vozidiel kategórie "A" a "B" 50€ a vozidel kategórie "D" 100€.

Za nadmerne znečistené vozidlo (napr. zvieracie chlpy, hlboké škvrny na sedadlách a čalúnení, znečistenie olejmi a farbami) účtujeme 50€.

Víkendová sadzba platí pri prenájme vozidla v piatok do 13 hodiny a vrátení vozidla nasledujúci pondelok do 12 hodiny.

 

CENY NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDIEL:

 

Kategória "A" nižšia trieda :


1 - 3 dni           4 - 14 dní         15 - 30 dní       mesiac

 

    29€                 26€                  23€               600€


 

Kategória "B" stredná trieda :


1 - 3 dni           4 - 14 dní         15 - 30 dní        mesiac

 

    39€                 35€                  30€               850€


 

Kategória "D" úžitkové:


1 - 3 dni           4 - 14 dní         15 - 30 dní        mesiac

 

    69€                 65€                  60€               1700€


 

Depozit :  

 • kategória "A", "B".............................................. 200,00€
 • kategória "D" ................................................... 300,00€

 

Kilometre nad limit:    0,06€/km
Denný limit osobné vozidlá: ......................... .............................. 300 km

Denný limit úžitkové vozidlá: ................................................................

  500 km
Prenájom na 1 mesiac:           ...............................................................   dohodou
Pristavenie / vrátenie vozidla mimo Lučenec:    0,40€/km
Nákladná preprava: ........................................... do 200 km 0,45€/km
Nákladná preprava: ........................................... do 300 km 0,40€/km
Nákladná preprava: ........................................... nad 300 km 0,35€/km
Nákladná preprava v rámci mesta:    10,00€ za každú začatú hodinu
Čakanie 1 hodina:   12,00€

 

 • Víkendová sadzba platí pri prenájme vozidla v piatok do 13:00 a vrátení vozidla nasledovný pondelok do 12:00.

 

 

 • ETAS s. r. o., Haličská cesta 25 Lučenec
 • +421 910 974 965
 • info@etas.sk